UCC

Union Customs Code: overzicht & planning nieuwe aangiftesystemen voor Belgische douanesector

De UCC (Union Customs Code), is reeds in voege sinds 01/05/2016. De herziening van het douanewetboek is een van de acties die kadert in het moderniseringsplan van de Europese Douane Unie. Het is een alomvattend kader voor douaneprocedures en -regels aangepast aan de moderne handelsrealiteit en moderne communicatiemiddelen.

Om alle douaneformaliteiten, die beschreven staan in de UCC, te vervullen moet de Europese Unie en zijn lidstaten de bestaande elektronische systemen upgraden en nieuwe invoeren. Voor België betekent dit onder andere:

  • PLDA wordt vervangen door IDMS (import) en AES (export)
  • er komt een nieuwe versie voor NCTS
  • de goederencomptabiliteit (GCA, GCB..) die vandaag een onderdeel van PLDA vormt, wordt vervangen door PN-TS

Het EUCDM (EU Customs Data Model) vormt de basis voor de Trans-Europese en nationale declaratie systemen in de Europese Unie. De nieuwe systemen IDMS, AES, NCTS F5, PN-TS enz. zullen gebruikmaken van de dataset gedefinieerd in Bijlage B van de UCC. Een overzicht van deze gegevenssets kan ook teruggevonden worden op de website van de douane.

Planning douane België

2024 | Q2

15/04 start overgang AES

24/04 start overgang IDMS*

30/04 einde overgang TS (Air)*

30/06 CCI fase 1

2024 | Q3

31/08 einde overgang IDMS

31/08 einde overgang AES

30/09 start overgang NCTS fase 5

30/09 einde overgang TS (Maritime)

30/09 einde overgang PN (Maritime)

30/09 start overgang AES exit

2024 | Q4

31/12 einde overgang AES exit

31/12 einde overgang NCTS f5

31/12 PoUS*

Op de website van de douane vindt u de volledige planning van alle projecten.

Overzicht

IDMS

IDMS (Import Declaration Management System) vervangt het huidige PLDA-systeem voor de importaangiftes. Zo zullen o.a. de aangiftes om goederen in het vrij verkeer te brengen (H1) of op te slagen in douane entrepot (H2) in de toekomst via dit systeem ingediend worden.

Naast de wijzigingen in de berichtenstructuur zijn er ook inhoudelijke/operationele wijzigingen. Zo zal bv. bij het in gebruik nemen van het nieuwe systeem het enig document, en de print die daarbij hoort, verdwijnen.

FAQ

Er is een IDMS-testomgeving beschikbaar, maar aangiftes kunnen voorlopig nog niet gevalideerd en vrijgegeven worden. Van zodra er vlot getest kan worden op de testomgeving en wij klaar zijn met onze ontwikkelingen, brengen wij jullie hiervan op de hoogte.

We gaan, indien mogelijk, zoveel mogelijk de bestaande structuur hergebruiken, al kunnen we niet uitsluiten dat er bijvoorbeeld extra nodes toegevoegd zullen moeten worden. Nieuwe specificaties zijn nog niet beschikbaar, omdat we onze ontwikkelingen nog niet kunnen valideren.

De IDMS-aangiftes zijn gebaseerd op de dataset gedefinieerd in Bijlage B van de UCC-wetgeving. Hier kan u nagaan welke data-elementen voor welk type aangifte verwacht worden. Een overzicht van deze gegevenssets kan ook teruggevonden worden op de website van de douane.

Er wordt een overgangsperiode voorzien (zie tijdlijn hierboven).

Hoe die juist zal verlopen, wordt later nog gecommuniceerd door de douane. De omschakeling zal via het Big Bang principe verlopen, maar niet voor alle economische operatoren op hetzelfde tijdstip.

AES

AES (Automated Export System) vervangt het huidige PLDA -systeem voor de exportaangiftes. Exportaangiftes zoals een definitieve uitvoer of wederuitvoer zullen binnenkort via dit systeem ingediend moeten worden.

Er zullen nieuwe berichten in gebruik genomen worden, gebaseerd op het EUCDM. Het gaat niet enkel om technische wijzigingen, maar ook inhoudelijk zal er het een en ander veranderen. Zo zal ook voor de exportaangiftes het enig document niet langer in gebruik zijn, lees: er zal geen douaneprint meer zijn. Ook zal men geen exportaangiftes meer kunnen indienen met verschillende regelingen.

FAQ

Er is een AES-testomgeving beschikbaar en basistesting is mogelijk. Van zodra er vlot getest kan worden op de testomgeving en wij klaar zijn met onze ontwikkelingen, brengen wij jullie hiervan op de hoogte.

We gaan, indien mogelijk, zoveel mogelijk de bestaande structuur hergebruiken, al kunnen we niet uitsluiten dat er bijvoorbeeld extra nodes toegevoegd zullen moeten worden. Nieuwe specificaties zijn nog niet beschikbaar, omdat we onze ontwikkelingen nog niet kunnen valideren.

De AES-aangiftes zijn gebaseerd op de dataset gedefinieerd in Bijlage B van de UCC-wetgeving. Hier kan u nagaan welke data-elementen voor welk type aangifte verwacht worden. Een overzicht van deze gegevenssets kan ook teruggevonden worden op de website van de douane.

Er wordt een overgangsperiode voorzien (zie tijdlijn hierboven).

De omschakeling zal via het Big Bang principe verlopen, maar niet voor alle economische operatoren op hetzelfde tijdstip. Zodra de eerste aangifte in AES ingestuurd wordt, kan er niet teruggeschakeld worden naar PLDA.

PNTS

PNTS vervangt de huidige goederencomptabiliteit GCA, GCB…

De applicatie bestaat uit meerdere onderdelen:

  • PN (Presentation Notification) is het onderdeel van de PNTS-applicatie bedoelt voor aangiftes m.b.t. het proces van aanbrengen bij de douane van goederen die binnengebracht worden in het douanegebied van de Unie.
  • TS(D) (Temporary Storage Declaration) is het onderdeel van de PNTS applicatie bedoelt voor het indienden van aangiftes voor tijdelijke opslag.
  • REN (ReExport Notification) is het onderdeel waarin een kennisgeving wederuitvoer ingestuurd kan worden bij de wederuitvoer van goederen onder tijdelijke opslag te beëindiging van die regeling.

De goederencomptabiliteit is evengoed een onderdeel van de PNTS applicatie. Het is de applicatie die instaat voor het beëindigen van de regeling tijdelijke opslag wanneer goederen onder een douaneregeling geplaatst of weder uitgevoerd worden. De applicatie houdt bij welke goederen in tijdelijke opslag staan en schrijft de goederen af die onder een andere regeling geplaatst worden door de gegevens van TSD met die van andere aangiftecomponenten te combineren.

Er zullen nieuwe berichten in gebruik genomen worden, gebaseerd op het EUCDM. Naast de IT technische wijzigingen zijn er dus ook inhoudelijke aanpassingen maar ook wijzigingen in de operationele flow. Wij focussen ons momenteel op het transfert- en deconsolidatiebericht. Deze zullen in eerste instantie in gebruik genomen worden in de luchtvracht.

Ook onze partner Crossroad Communications is bezig met de ontwikkeling van een oplossing m.b.t. PNTS. Zij zullen naast het transfert- en deconsolidatiebericht ook het PN- en TSD-bericht ondersturen. Dus afhankelijk van wat u als klant nodig heeft, kan u steeds bij ons en/of bij onze collega’s van Crossroad Communications terecht. 

Voor de maritieme sector wordt er door Alfaport Voka en Nxtport een platform uitgewerkt, het Inbound Release Platform. 

FAQ

Ja, er is een testomgeving beschikbaar (voor ons). Van zodra er vlot getest kan worden op de testomgeving en wij klaar zijn met onze ontwikkelingen brengen wij jullie hiervan op de hoogte.

Er wordt een overgangsperiode voorzien. De omschakeling zal via het Big Bang principe verlopen, maar niet voor alle economische operatoren op hetzelfde tijdstip.

NCTS fase 5

NCTS fase 5 vervangt het huidige NCTS- systeem. Bij de ingebruikname van het nieuwe systeem zal er afscheid genomen worden van de EDIFACT-berichten en schakelen we over op XML- berichten.

Naast de technische wijzigingen (type bericht en berichtenstructuur) verandert er inhoudelijk ook het een en ander. Zo zal men bijvoorbeeld een 6-cijferige HS-code moeten opgeven in alle NCTS-aangiftes.

FAQ

Er is een NCTS-F5-testomgeving beschikbaar en basistesting is mogelijk. Basistesting is mogelijk, maar het testen beperkt zich momenteel nog tot het testen van vaste scenario’s met voorgedefinieerde GN-codes en EORI-nummers. Van zodra er vlot getest kan worden op de testomgeving en wij klaar zijn met onze ontwikkelingen brengen wij jullie hiervan op de hoogte.

We gaan, indien mogelijk, zoveel mogelijk de bestaande structuur hergebruiken, al kunnen we niet uitsluiten dat er bijvoorbeeld extra nodes toegevoegd zullen moeten worden. Nieuwe specificaties zijn nog niet beschikbaar, omdat we onze ontwikkelingen nog niet kunnen valideren.

De NCTS-aangiftes zijn gebaseerd op de dataset gedefinieerd in Bijlage B van de UCC-wetgeving. Hier kan u nagaan welke data-elementen voor welk type aangifte verwacht worden. Een overzicht van deze gegevenssets kan ook teruggevonden worden op de website van de douane.

Er wordt een overgangsperiode voorzien (zie tijdlijn hierboven).

De omschakeling zal via het Big Bang principe verlopen, maar niet voor alle economische operatoren op hetzelfde tijdstip. Zodra de eerste aangifte in NCTS fase 5 ingestuurd wordt, kan er niet teruggeschakeld worden naar NCTS fase 4.

Kristof Poulain
Kristof Poulain COO
Kristof werkt bij Organi sinds 2003. Hij leidt het team van de OLS en OLS Customs consultants en developers, maar staat niettemin ook dicht bij onze klanten om hen te adviseren en te begeleiden bij al hun logistieke vraagstukken. Kristof is verder ook COO van Softpak, onze collega's in Nederland, alsook onze interne specialist in data reporting en analytics via de BI-tools QlikView, Qlik Sense en Power BI.

Demo aanvragen

Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact op met u

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.