UCC

Union Customs Code: overzicht & planning nieuwe aangiftesystemen voor Belgische douanesector

De UCC (Union Customs Code), is reeds in voege sinds 01/05/2016. De herziening van het douanewetboek is een van de acties die kadert in het moderniseringsplan van de Europese Douane Unie. Het is een alomvattend kader voor douaneprocedures en -regels aangepast aan de moderne handelsrealiteit en moderne communicatiemiddelen.

Om alle douaneformaliteiten, die beschreven staan in de UCC, te vervullen moet de Europese Unie en zijn lidstaten de bestaande elektronische systemen upgraden en nieuwe invoeren. Voor België betekent dit onder andere:

  • PLDA wordt vervangen door IDMS (import) en AES (export)
  • er komt een nieuwe versie voor NCTS
  • de goederencomptabiliteit (GCA, GCB..) die vandaag een onderdeel van PLDA vormt, wordt vervangen door PN-TS

Het EUCDM (EU Customs Data Model) vormt de basis voor de Trans-Europese en nationale declaratie systemen in de Europese Unie. De nieuwe systemen IDMS, AES, NCTS F5, PN-TS enz. zullen gebruikmaken van de dataset gedefinieerd in Bijlage B van de UCC. Een overzicht van deze gegevenssets kan ook teruggevonden worden op de website van de douane.

Planning douane België

2021

15/03 ICS2 fase 1

01/07 H7

2022

01/02 E-glob

2023

13/02 EMCS 4.0

30/06 ICS fase2 air

30/06 PN (Pn/Ts) air

29/11 NCTS fase 5

29/11 TS (Pn/Ts)

31/12 start overgangsperiode IDMS

2024

13/02 AES

13/02 EMCS 4.1

01/03 ICS fase 2 overige modi

01/03 Pn/Ts overige modi

31/03 einde overgangsperiode IDMS

30/06 CCI fase 1

2025

GuM

NCTS fase 6

CCI fase 2

Overzicht

IDMS

IDMS (Import Declaration Management System) vervangt het huidige PLDA-systeem voor de importaangiftes. Zo zullen o.a. de aangiftes om goederen in het vrij verkeer te brengen (H1) of op te slagen in douane entrepot (H2) in de toekomst via dit systeem ingediend worden.

Naast de wijzigingen in de berichtenstructuur zijn er ook inhoudelijke/operationele wijzigingen. Zo zal bv. bij het in gebruik nemen van het nieuwe systeem het enig document, en de print die daarbij hoort, verdwijnen.

FAQ

Er is een IDMS-testomgeving beschikbaar, maar aangiftes kunnen voorlopig nog niet gevalideerd en vrijgegeven worden. Van zodra er vlot getest kan worden op de testomgeving en wij klaar zijn met onze ontwikkelingen, brengen wij jullie hiervan op de hoogte.

We gaan, indien mogelijk, zoveel mogelijk de bestaande structuur hergebruiken, al kunnen we niet uitsluiten dat er bijvoorbeeld extra nodes toegevoegd zullen moeten worden. Nieuwe specificaties zijn nog niet beschikbaar, omdat we onze ontwikkelingen nog niet kunnen valideren.

De IDMS-aangiftes zijn gebaseerd op de dataset gedefinieerd in Bijlage B van de UCC-wetgeving. Hier kan u nagaan welke data-elementen voor welk type aangifte verwacht worden. Een overzicht van deze gegevenssets kan ook teruggevonden worden op de website van de douane.

Er wordt een overgangsperiode voorzien van 31/12/2023 tot 31/03/2024.

Hoe die juist zal verlopen wordt later nog gecommuniceerd door de douane.  De omschakeling zal via het Big Bang principe verlopen, maar niet voor alle economische operatoren op hetzelfde tijdstip.

AES

AES (Automated Export System) vervangt het huidige PLDA -systeem voor de exportaangiftes. Exportaangiftes zoals een definitieve uitvoer of wederuitvoer zullen binnenkort via dit systeem ingediend moeten worden.

Er zullen nieuwe berichten in gebruik genomen worden, gebaseerd op het EUCDM. Het gaat niet enkel om technische wijzigingen, maar ook inhoudelijk zal er het een en ander veranderen. Zo zal ook voor de exportaangiftes het enig document niet langer in gebruik zijn, lees: er zal geen douaneprint meer zijn. Ook zal men geen exportaangiftes meer kunnen indienen met verschillende regelingen.

FAQ

Er is een AES-testomgeving beschikbaar en basistesting is mogelijk. Van zodra er vlot getest kan worden op de testomgeving en wij klaar zijn met onze ontwikkelingen, brengen wij jullie hiervan op de hoogte.

We gaan, indien mogelijk, zoveel mogelijk de bestaande structuur hergebruiken, al kunnen we niet uitsluiten dat er bijvoorbeeld extra nodes toegevoegd zullen moeten worden. Nieuwe specificaties zijn nog niet beschikbaar, omdat we onze ontwikkelingen nog niet kunnen valideren.

De AES-aangiftes zijn gebaseerd op de dataset gedefinieerd in Bijlage B van de UCC-wetgeving. Hier kan u nagaan welke data-elementen voor welk type aangifte verwacht worden. Een overzicht van deze gegevenssets kan ook teruggevonden worden op de website van de douane.

De overstap naar het nieuwe systeem zal via het Big Bang principe verlopen.

NCTS fase 5

NCTS fase 5 vervangt het huidige NCTS- systeem. Bij de ingebruikname van het nieuwe systeem zal er afscheid genomen worden van de EDIFACT-berichten en schakelen we over op XML- berichten.

Naast de technische wijzigingen (type bericht en berichtenstructuur) verandert er inhoudelijk ook het een en ander. Zo zal men bijvoorbeeld een 6-cijferige HS-code moeten opgeven in alle NCTS-aangiftes.

FAQ

Er is een NCTS-F5-testomgeving beschikbaar en basistesting is mogelijk. Basistesting is mogelijk, maar het testen beperkt zich momenteel nog tot het testen van vaste scenario’s met voorgedefinieerde GN-codes en EORI-nummers. Van zodra er vlot getest kan worden op de testomgeving en wij klaar zijn met onze ontwikkelingen brengen wij jullie hiervan op de hoogte.

We gaan, indien mogelijk, zoveel mogelijk de bestaande structuur hergebruiken, al kunnen we niet uitsluiten dat er bijvoorbeeld extra nodes toegevoegd zullen moeten worden. Nieuwe specificaties zijn nog niet beschikbaar, omdat we onze ontwikkelingen nog niet kunnen valideren.

De NCTS-aangiftes zijn gebaseerd op de dataset gedefinieerd in Bijlage B van de UCC-wetgeving. Hier kan u nagaan welke data-elementen voor welk type aangifte verwacht worden. Een overzicht van deze gegevenssets kan ook teruggevonden worden op de website van de douane.

De overstap naar het nieuwe systeem zal via het Big Bang principe verlopen.

Kristof Poulain
Kristof Poulain COO
Kristof werkt bij Organi sinds 2003. Hij leidt het team van de OLS en OLS Customs consultants en developers, maar staat niettemin ook dicht bij onze klanten om hen te adviseren en te begeleiden bij al hun logistieke vraagstukken. Kristof is verder ook COO van Softpak, onze collega's in Nederland, alsook onze interne specialist in data reporting en analytics via de BI-tools QlikView, Qlik Sense en Power BI.

Demo aanvragen

Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact op met u

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.