Algemene voorwaarden

Auteursrecht en recht van de producent van een databank

De site www.organi.be is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop Organi de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van deze website zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden, behalve in geval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Organi. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Merken en handelsnamen

De benamingen, logo’s en andere tekens die op deze website worden gebruikt, o.a. het logo en de naam Organi, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Organi.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Organi besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Organi kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Organi kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Organi kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

 

 

Organi bv

Dynamicalaan 15, 2610 Wilrijk, België

info@organi.be

+32 3 820 63 00

BE0417186112

RPR Antwerpen