Websitedisclaimer & privacybeleid

Deze website is eigendom van Organi. Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaart u (de gebruiker) uitdrukkelijk akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website (inclusief merken, logo’s, data, namen, teksten, beelden…) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Organi of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Organi levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie correct, volledig en up-to-date zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden of verouderingen zich voordoen in deze informatie. Indien ze onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, kan Organi gecontacteerd worden en zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Organi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

De inhoud van de website (inclusief links) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast of aangevuld worden. Organi geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van (on)rechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Organi kan in geen geval tegenover wie dan ook, op (in)directe, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, met name als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites/pagina’s van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Organi verklaart uitdrukkelijk dat het geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud/kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Organi bevoegd.

Privacybeleid

Organi hecht veel belang aan privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van Organi (bv. om de gebruiker op de hoogte te houden van onze activiteiten). De gebruiker kan ons steeds op de hoogte brengen om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor marketingdoeleinden. De persoonsgegevens van deze gebruiker zullen nooit aan derden doorgegeven worden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van (kopie) identiteit kan hij/zij via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ons gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn/haar persoonsgegevens. Indien nodig kan hij/zij ook vragen de gegevens te corrigeren indien die foutief, onvolledig of niet pertinent zouden zijn.

Organi kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma van de gebruiker of de domeinnaam van de website langs waar de gebruiker naar onze website is gekomen bent of waarlangs hij/zij de website verlaat. Dit maakt het mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor alle gebruikers.

Cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies op de harde schijf van de computer van de gebruiker geplaatst worden en dit alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. De internetbrowser van de gebruiker laat toe dat hij/zij het gebruik van cookies verhindert, dat hij/zij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat hij/zij de cookies nadien van de harde schijf verwijdert (cfr. helpfunctie van de internetbrowser).