Coeck

Coeck is één van de grootste betonfabrikanten van ons land en produceert en distribueert een uitgebreid assortiment ruwbouw- en afwerkingsproducten. Van bij haar ontstaan begon Coeck met het toepassen van de informatietechnologie (IT) om haar bedrijfsactiviteiten te optimaliseren en om zoveel mogelijk succes te boeken.

In haar zoektocht naar een nieuw systeem beoordeelde Coeck zeven verschillende oplossingen. Na een grondig evaluatieproces koos Coeck voor een ERP applicatie van Organi, een partner van Progress, gebaseerd op de volledigheid van de oplossing en de bewezen ervaring van Organi met dergelijke opstellingen.

Veel van het succes van dit project kan worden toegeschreven aan de samenwerkingsrelatie tussen Coeck en Organi. Vanaf het prille begin had Coeck een zeer duidelijk beeld van wat ze wou van een applicatie en van een partner, en Organi had de juiste oplossing en industriespecifieke ervaring om aan dat beeld van Coeck te voldoen.

Bekijk de pdf case