OLS en OLS Customs

OLS en OLS Customs

Totaaloplossing voor het operationeel en financieel beheer voor expediteurs, opslagbedrijven (voor derden), container logistics, douanekantoren en industriële bedrijven met logistieke processen.

Boekhouding & Finance

Boekhouding & Finance

Integratie met het financiële pakket (adressen, klanten, leveranciers, aankoopfacturen, verkoopfacturen, cheques, transfers) voor een volledige boekhoudkundige opvolging.

Digitaal Archief

Digitaal Archief

Geïntegreerd digitaal archief van alle documenten (foto’s en bestanden aan artikelen, leveranciers, aankoop- en verkooporders) doorheen alle modules van de toepassing.

Workflow

Workflow

Overzicht van de inhoudelijke status van het dossier en daaraan gekoppelde acties (dossier validatie). Sturing van het proces door vooraf gedefinieerde workflows;

Reporting

Reporting

Reporting via Crystal Reports voor het automatisch genereren en versturen van gepersonaliseerde rapporten op maat van uw cliënteel.


Dossierbeheer (Customs)

Dossierbeheer (Customs)

Elektronisch aangiftesysteem voor het eenvoudig afhandelen van al uw douanedocumenten (PLDA - NCTS - EMCS).

Connect

Connect

Geïntegreerde TUL, E-Balie (APCS) en Portbase (Rotterdam) modules voor de automatische communicatie met de terminals. Control tower voor het automatisch beheer van de mailbox en de planning met externe klanten.

Fiscale vertegenwoordiging

Fiscale vertegenwoordiging

Module voor de automatische afhandeling van BTW administratie, zowel 0795 als 0796.

Entrepotbeheer

Entrepotbeheer

Voorraadadministraties voor het beheer van alle entrepotregelingen: R, S, U - Accijnzen - BTW.
Intelligent stock allocation voor een fiscale optimalisatie van voorraden .
RTO (Ruimte Tijdelijke Opslag)

Facturatie

Facturatie

Elektronische facturatie op basis van tariefboeken. Facturatie is mogelijk op verschillende niveaus (doorfacturatie douanekosten, bijkomende prestaties, documentkosten)

Registers

Registers

Vereenvoudigde administratie voor verschillende types van registers (Register van aankomst, Register van vertrek).

Rappelverwerking

Rappelverwerking

Automatische opvolging van niet-aangezuiverde aangiften.


GCB

GCB

Met de GCB module (Goederen Compatibiliteit Brucargo) kunnen geconsolideerde goederen snel en gemakkelijk aangezuiverd worden die via de Master Air waybill bij de douane werden aangemeld.

AEO

AEO

Module voor een automatische AEO self-assessment voor alle types van aangiftes.

Litigebeheer

Litigebeheer

Module voor een volledige en overkoepelende opvolging van alle litiges met de douane.

Fiche 46

Fiche 46

Met de module Fiche 46 volgt u de stand van uw borg en klantenrekening op.

Analyser

Analyser

Uitgebreide rapporteringsmogelijkheden via Qlikview bieden een 360° inzicht in de evolutie van uw aangiften, van uw klanten en uw omzet- en margecijfers.

Strategische partnerships